Kalibar: .308, .30-06
Standard: .243 Win, .270 Win, Magnum: 7 mm Rem., .300 Win.
Dužina cijevi: 56 cm za Standardne kal. / 62 cm za Magnum kal.
Ukupna dužina: 106 cm za Standard kal. / 112 cm za Magnum kal.
Težina: 2,9 kg za Standard kal. / 3,0kg za Magnum kal.
Kapacitet spremnika: 5 + 1
Površinska obrada metala: Crno – tamna brunaža
Mehanički ciljnici: Ne
Priprema za montažu: Da